مطالب آموزشی

10 نکته کلیدی برای یادگیری زبان انگلیسی (قسمت دوم)

5) از دیکشنری انگلیسی استفاده کنید! اگر حتی سطح زبان شما مبتدی و یا هر عنوان دیگری هم باشد، استفاده از یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی تاثیر فوق العاده ای در سرعت و عمق یادگیری زبان انگلیسی شما خواهد داشت. بیشتر بخوانید...

مطالب آموزشی

10 نکته کلیدی برای یادگیری زبان انگلیسی (قسمت اول)

یادگیری زبان انگلیسی یکی از بزرگترین مشغله های افراد تحصیل کرده در دنیای امروز و به ویژه در ایران است. زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی کلید موفقیت در خیلی از موقعیت های شغلی و تحصیلی به حساب  بیشتر بخوانید...