] مکالمه آزاد Free Discussion - مجتمع آموزشی پیام پرسا

مجتمع آموزشی پیام پرسا برگزارکننده دوره های صرفا مکالمه برای سطوح متوسط و پیشرفته میباشد. دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی برای روان تر صحبت کردن و تقویت اعتماد به نفس زبان آموزان در مهارت مکالمه میباشد. در این دوره های که بر اساس بیان موضوعاتی برای بحث آزاد و گفتگو برنامه ریزی شده اند، اساتید مجتمع آموزشی پیام پرسا با ارائه کلمات و اصطلاحات حیطه موضوع مورد بحث دایره واژگان زبان آموز را ارتقا میدهند. دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی مجتمع آموزشی پیام پرسا باعث کاهش زمان فکر کردن شما قبل از بیان هر جمله و یا مطلبی میشود و این موضوع باعث ایجاد تسلط بیشتر در زبان آموز میشود. مجتمع آموزشی پیام پرسا با بکار گیری کتب American Headway- Impact Values ، Impact Topics ، Impact Issues و For and Against روند مکالمه کلاس را در پیرامون موضوعات مختلف زبانی جهت میدهد تا در اکثر مسایل روز اطلاعات زبان آموزان ارتقا یابد.

دوره های بحث آزاد انگلیسی عموما توسط اساتید Native مجتمع آموزشی پیام پرسا برگزار میشود و از این لحاظ محیطی کاملا طبیعی از زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایجاد میشود تا زبان آموزان هرچه بیشتر خود را در محیطی کاملا انگلیسی زبان احساس و پیدا کنند.

کلاس های بحث آزاد برای زبان آموزانی که سطح متوسطی دارند جهت ارتقای سطح آنها مناسب است و همچنین این دوره ها مناسب زبان آموزانی که دارای سطح زبان خوبی هستند هم میباشد که با حفظ سطح زبانی خود , روان تر صحبت کرده و با اصطلاحات بیشتری آشنا شوند.

منبع:
http://payampersa.net/free_discussion
freediscussion_ii