آشنایی با “اصطلاحات تخصصی مقاله”

نگارش صحیح یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال علمی مناسب و متناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله می باشد. همچون همه زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره واژگان تخصصی و کلیدی آن ممکن نیست لذا در این قسمت برخی از کلمات تخصصی مرتبط با مقاله نویسی و چاپ جهت آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 • Article  
 • هر مقاله‌ای از جمله مقالات چاپ شده در مجلات غیرعلمی

 •  Paper
 • مقاله علمی پذیرفته شده در ژورنال های علمی

 • Manuscript 
 • متن مقاله پیش از پذیرفته شدن. در واقع Manuscript پیش‌نویس نهایی یک مقاله می‌باشد

 • Proceeding
 • مقالات پذیرفته/ارائه شده در یک کنفرانس

 • Submit
 • فرآیند ارسال مقاله به یک ژورنال یا یک کنفرانس

 • Template
 • الگوی نگارش یک مقاله علمی

 •  Affiliation
 • نام نویسنده‌ها به همراه وابستگی به مرکز تحقیقاتی/دانشگاهی

 •  Corresponding author
 • نویسنده مسئول مکاتبات و ارایه آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و شماره فک

 • TPC = Technical Program Committee
 • کمیته برنامه‌ریزی علمی کنفرانس

 • Registration fee
 • هزینه ثبت نام بابت شرکت در کنفرانس و چاپ مقاله

 • Early registration
 • هزینه ثبت نام زودهنگام که معمولا مبلغ کمتری است نسبت به هزینه ثبت نام معمولی

 • Extra page charge
 • هزینه بیشتری که به ازی هر صفحه اضافی باید پرداخت شود

 • Best papers
 • مقالات برتر کنفرانس که معمولا نسخه تکمیل شده آن ها در مجلات چاپ می‌شود که ممکن است برخی از این مجلات نیز ISI باشند

 •  Regular issue
 • شماره های معمولی مجلات که به صورت مرتب در فواصل زمانی معین مثلا هر ماه به چاپ می رسد.

 • Special issue
 • شماره ویژه مجلات که علاوه بر Regular Issue به چاپ می رسند.

 • Final version
 • نسخه نهایی یک مقاله پس از تصحیح آن توسط نویسندگان

 •  Blind review
 • نوعی فرآیند داوری در مجلات علمی است که مقالات بدون نام برای داورها ارسال می شود تا داورها بتوانند داوری بی طرفانه و مطمئنی انجام دهند.

 •  Review Paper
 • این مقالات، مقالات مروری هستند که معمولا توسط افراد صاحب نظر و با تجربه که به طور گسترده و مستمر بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغولند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بیان تاریخچه و تشریح پژوهش‌هایی که در طی سال‌های گذشته بر روی آن موضوع انجام شده است مورد نگارش قرار می گیرند.

 • Invited review
 • مقالات مروریی هستند که معمولا به دعوت یک ژورنال علمی توسط پژوهشگران برجسته در یک موضوع به روز پژوهشی، نگاشته می شود.

 •  Letter paper
 • مقالاتی که از نظر حداکثر تعداد کلمات به کار رفته در مقاله یا حداکثر تعداد صفحات، محدودیت دارند که به نوع مجله بستگی دارد. ارزش علمی مقاله‌های از نوع Letter از مقاله‌های اصیل کمتر است. نکته مهم این است که امکان ارسال Letter به همه مجلات وجود ندارد.

 • Aims and Scopes
 • حیطه کاری و اهداف یک مجله می باشد.

 •  IF = Impact factor
 • ضریب تاثیر یک مجله است IF عبارت است از نسبت مقالات مورد استناد در یک مجله طی یک سال معین بر مقالات منتشر شده قابل استناد در دو سال پیش از آن

 •  Immediacy Index
 • شاخص آنی می باشد که عبارتست از نسبت مقالات استناد شده در یک مجله طی یک سال معین به مقالات منتشر شده‌ی قابل استناد در همان سال

 •  Open access
 • ژورنال‌هایی که مقالات آن ها به صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد این ژورنال‌ها برای چاپ مقالات هزینه چاپ مقاله را از نگارنده دریافت می کنند.

 •  Publication fee
 • هزینه‌ای که ژورنال‌های Open access جهت چاپ مقاله از نویسنده مقاله دریافت می کنند.

 •  Editorial Board
 • شورای سردبیری ژورنال

 •  Editor-in-Chief
 • سردبیر اصلی یک ژورنال که مسئولیت تعیین داورها و ویرایش نظر آن‌ها را بر عهده دارد.

 •  Associate Editor
 • در صورتی که موضوع مقاله ارسال شده برای مجله از حیطه تخصصی سردبیر اصلی (Editor-in-Chief) مجله خارج باشد، سردبیر اصلی فردی را از شورای سردبیری با عنوان سردبیر مسئول (Associate Editor) انتخاب کرده و مسئولیت مقاله را به او واگذار می‌کند.

 • Tittle
 • عنوان مقاله . عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می‌کند.

 •  Abstract
 • چکیده مقاله. در این قسمت باید چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق توضیح داده شود.

 •  Keywords
 • کلمات کلیدی مقاله. کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند.

 •  Introduction
 • مقدمه مقاله. در قسمت مقدمه، می‌بایست تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش‌های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود.

 • Results
 •   نتایج عملی به دست آمده در یک مقاله

 •  Appendix
 • ضمیمه. در این قسمت مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آن‌ها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد، گنجانده می‌شود.

 •  Guide for Author
 • بخشی در وبسایت ژورنال ها که تمام قوانین نگارشی و اطلاعات لازم برای نوشتن مقاله را در اختیار نویسندگان علاقه مند جهت چاپ مقاله در آن ژورنال قرار می دهد.

 • Cover Letter
 • نامه‌ای است که از طرف نویسنده/نویسندگان در مراحل ارسال مقاله به یک ژورنال ارائه می‌شود.

 • Reviewers
 • داورهایی که مقالات ارسالی به یک ژورنال را داوری می کنند و نظر خود را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغییرات یا اصلاحات مورد نیاز آن مقاله را به ژورنال اعلام می کنند.

 • Suggest Reviewers
 • در هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنال ها شما می توانید اسامی تعدادی داور را به ژورنال پیشنهاد دهید تا مقاله شما را داوری کنند ارسال یا عدم ارسال مقاله شما برای داورهای پیشنهادی شما طبق نظر ژورنال صورت می گیرد.

 •  Oppose Reviewers
 • در هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنال ها شما می توانید اسامی افرادی را که به دلایلی مایل نیستید داور مقاله ارسالی شما باشند، به آن ژورنال اعلام کنید.

 •  Conflict of Interests
 • در فرآیند ارسال مقاله برای یک ژورنال در بخش Conflict of Interests بیان می‌گردد که نویسندگان در انجام پژوهش از هیچ لحاظی مشکلی نداشته و از ترتیب اسامی نوشته شده در مقاله نیز راضی هستند.

 •  Submitted
 • به مقاله ارسال شده برای یک ژورنال می گویند.

 •  Under review
 • زمانی که مقاله شما برای یک ژورنال ارسال می شود و در مرحله داوری است اصلاحا می گویند مقاله Under review (مقاله تحت داوری) است.

 جهت ثبت نام و آشنایی با دوره های ترجمه موسسه پیام پرسا با ما در تماس باشید.

نوشته قبلی
نوشته بعدی