دایره لغات شما چند لغت است؟

یک وب سایت از سال 2013 عهده دار انجام یک پژوهش آماری ارزشمند در زمینه ی محاسبه ی دایره لغت افراد شده استشما می توانید با مراجعه به لینک زیر دایره لغت خود را محاسبه کنید:


Test your vocab – How many words do you know?

Take this quick scientific quiz to determine the size of your English vocabulary.


هنگام انجام این تست، دو صفحه کلمه را خواهید دید. فقط کلماتی که معنی آنها را با اطمینان می دانید علامت بزنید. در صفحه ی سوم چند پرسش در مورد ملیت و پیش زمینه ی زبان آموزی شما پرسیده می شود. همه را به دقت پاسخ دهید.

در نهایت دایره لغت شما محاسبه می شود.

enlightened روش استفاده از تست لغت:

۱. فقط یک بار از تست استفاده کنید. پس از آن دایره ی لغات تان را با جمع زدن عدد نتیجه ی این تست و تعداد لغات لایتنرتان محاسبه کنید.

۲. فقط کلماتی که با اطمینان معنی آنها را می دانید، تیک بزنید.

۳. پرسش های صفحه ی سوم را به دقت پاسخ دهید.

۴. حتی اگر مایل بودید که تست را تکرار کنید، فاصله ی زمانی بین دو تست باید بیش از شش ماه باشد. زیرا این تست ثابت است و اگر کلمات در خاطرتان بماند، خودبخود به دنبال معانی آنها خواهید رفت.

۵. معنی کلمات این تست را سرچ نکنید. چون همان طور که در بند قبل گفته شد، این تست ثابت است و با دانستن جواب پرسش ها، کارایی تست از بین می رود.

 این تست یک پژوهش ارجمند در زمینه ی محاسبه ی تعداد لغت های یک نیتیو است.


علم را باور کنید.

Believe in science


در پایان علاوه بر محاسبه ی دایره ی لغات چند لینک حاوی آمارهای بسیار جالب ارائه نیز می شودیکی از مهمترین نمودارها در زیر به عنوان نمونه آمده است.

دایره لغات شما چند لغت است؟

نمودار، دایره لغت دهک های مختلف اجتماع بر حسب سن آنها را نشان می دهد. منحنی آبی، دایره لغت افرادی است که از پنجاه درصد مردم بیشتر لغت می دانند. بالاترین منحنی مربوط به آنهایی است که از نود درصد مردم بیشتر لغت می دانند. و به همین ترتیب پایین ترین منحنی مربوط به اشخاصی است که فقط از ده درصد مردم بیشتر لغت می دانند.

برای هر نقطه از هر یک از نمودارها، از اطلاعات 2000 داوطلب میانگین گرفته شده است. بنابراین برای هر سن از اطلاعات 20000 نفر استفاده شده استبه زبان ساده، دایره ی لغت دهک های مختلف اجتماع در سن های مختلف از این نمودارها قابل استخراج است.


جهت دریافت مقالات مرتبط پیام پرسا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

نوشته قبلی
نوشته بعدی