آزمون های بین المللی

آشنایی با انواع آزمون زبان دوره دکتری

داشتن مدرک زبان، یکی از امتیازات مهم برای پذیرش دوره دکتری است. البته در صورتی که مدرک زبان هم نداشته باشید، ممکن است در دوره دکتری پذیرفته شوید، اما ضروری است تا پیش از آزمون جامع، مدرک زبان خود را بیشتر بخوانید...

توسط ویراستار سطح عالی، قبل
مطالب آموزشی

کشور های انگلیسی زبان

زبان انگلیسی دارای اهمیت بسیاری از لحاظ آموزش در سراسر دنیا می باشد زیرا کشور های بسیاری وجود دارند که زبان اول شان انگلیسی می باشد و کشور های انگلیسی زبان نیز وجود دارند انگلیسی زبان دوم آن ها محسوب بیشتر بخوانید...

توسط ویراستار سطح عالی، قبل