نقل قول ها و جملات زیبای انگلیسی


quote

ما با هيچكس اتفاقى آشنا نميشيم.آدمها به يك دليلى هست كه سر راه ما قرار ميگيرن.


quote

روياهات تاريخ انقضا ندارن. يه نفس عميق بكش و دوباره تلاش كن. ???


quote

يه روز يكى قدر تو رو خواهد دونست. اما تا اون موقع لطفا خودت قدر خودت رو بدون. ميدونم شايد سخت باشه اما شديداً مورد نياز هست.


quote

قرار نيست همه ى كارها رو درست انجام بدى. فقط شروع كن. اشتباه كن، ازشون درس بگير و به جلو حركت كن.


quote

طرز برخوردت با آدمها نشون ميده كه خودت رو چطور ميبينى .


quote

در مسير كه قدم بگذارى، مسير بر تو نمايان ميشود. مولانا


quote

آدمها چهره ى تو رو فراموش ميكنن اما هرگز حسى كه در وجودشون ايجاد كردى رو از ياد نميبرن.


quote

گذشته رو رها كن. براى خوش آمد گفتن به آينده نياز دارى دستات آزاد باشن


quote

?خوشبختى به اين نيست كه به همه ى چيزهايى كه ميخواى برسى، به اينه كه از همه ى چيزهايى كه دارى لذت ببرى.


quote

? پول رو هميشه میتونی بدست بیاری ، اما هميشه نمیتونی خاطره بسازى.


quote

✨ درد موقتيه، اما جا زدن هميشه باهات ميمونه.


quote

✨ روياهات رو دنبال كن و كارى كن كه به خودت افتخار كنى.


quote

?وقتى خودت رو از منفى گرايى دور كنى، اتفاق هاى قشنگى تو زندگيت ميفته.