موسسه فرهنگی هنری پیام پرسا

logo

سمینار های و کنفرانس های آموزشی

پیام پرسا دارای سالن سمینار 200 نفری با تکنولوژی صوتی و تصویری حرفه ای ارائه دهنده سمینار ها و کنفرانس های آموزشی می باشد. جهت تمایل به دریافت آخرین اخبار و تاریخ برگزاری سمینار های پیام پرسا به صفحه رسمی اینستاگرام موسسه مراجعه فرمایید.

seminar
seminar