تضمین موفقیت در تحصیل و تجارت، شروع ترم جدید 7و8 مهر.دریافت نمرات پیام پرسا و ثبت نام اینترنتی پیام پرسا